Projekty - 2021

 1. Projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na w Gdańsku, przy ul. Przemian

 2. Projekt budowlany budowy budynku jednorodzinnego, dwulokalowego, w Gdańsku, przy ul. Turystycznej

 3. Projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Wassowskiego.

 4. Projekt budowlano-technologiczny pracowni cukierniczej w budynku handlowo-usługowym przy ul. Adm. J. Unruga w Gdyni.

 5. Projekt budowlano-technologiczny pracowni cateringowej w budynku usługowym przy ul. Warszawskiej w Rumii.

 6. Inwentaryzacja powykonawcza architektoniczno-budowlana budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

 7. Projekt budowlano-technologiczny pawilonu gastronomicznego - pączkarni przy ul. Sportowej we Władysławowie

 8. Projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie projektu typowego w Gdańsku przy ul. Cerery

 9. Inwentaryzacja powykonawcza architektoniczno-budowlana lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, dwulokalowym w zabudowie szeregowej w Gdańsku przy ul. Otwartej

 10. Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego w Gdańsku, przy ul. Rozłogi.

 11. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa lokalu usługowego na gastronomiczny – piekarnia gruzińska w budynku mieszkalno-usługowym w Gdańsku przy ul. Stary Rynek Oliwski

 12. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa lokalu usługowego na gastronomiczny – piekarnia gruzińska w budynku mieszkalno-usługowym w Słupsku przy ul. J. Tuwima.

 13. Projekt architektoniczno-budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu handlowego na gastronomiczny - bar z pieczonymi ziemniakami w budynku usługowo-handlowym w Gdańsku przy ul. Klonowej 1/1.

 14. Projekt budowlany budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Gdańsku, przy ul. Łagowskiej

 15. Projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku, przy ul. Leszczyńskich.

 16. Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pręgowie Górnym przy ul. Bukowskiego.

 17. Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na sale dydaktyczne VI piętrze w budynku biurowym przy Al. Grunwaldzkiej 103 w Gdańsku.

 18. Projekt architektoniczno-budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na gastronomiczny – kebab w budynku mieszkalno-usługowym w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II.

 19. Projekt budowlany budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Gdańsku, przy ul. Junony.

 20. Projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku, przy ul. Izydy.

 21. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego na naleśnikarnię w budynku handlowo-usługowym w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 1.

 22. Projekt budowlany nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w Rumii, przy ul. Kościuszki.